Sdružení hasičů Opava, ochrana před požárem, hasiči

Nacházíte se v krizové situaci při živelné pohromě? Kontaktujte hasiče z Opavy.

Hasiči v Opavě, hasičské soutěže, ochrana majetku před požárem

Vedeme Okresní sdružení hasičů v Opavě, kde se věnujeme vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry. Dále poskytujeme pomoc při živelních pohromách a událostech. Pořádáme hasičské soutěže pro děti, dorost i dospělé.

Pro více informací nás kontaktujte nebo navštivte naše stránky www.osh-opava.cz.